Eksempler på børne-/ungebehandling

Tandregulering af børn og unge har til formål at forebygge eller behandle

  • Skader på tænder og omgivende væv
  • Funktionsforstyrrelser
  • Senskader
  • Psykosocial belastning
  • Reduceret livskvalitet


b1 - Mette, behandling med Twin Block-aktivator og fast apparatur i begge tandbuer

Historien bag

Før behandling blev igangsat havde Mette 13 mm overbid. Det skyldtes – dels, at overmundens fortænder var vippet meget frem pga. pres fra underlæben – dels at underkæben inkl. tandbue lå lidt langt tilbage ift. den øvrige del af ansigtet. Mette led også af extremt dybt bid med alvorlig ganepåbidning af undermundens fortænder..

 

Mette startede behandlingen med en Twin Block aktivator. Formålet var, at samle overmundens fortænder samtidigt med, at underkæben blev trukket frem og afstanden mellem de to tandbuer blev forøget (det vi kalder bidhævning). Efter et års tid  blev de indhøstede forbedringer  fastholdt og udbygget med en Supportbøjle indtil tandskiftet var tilendebragt, og behandlingen kunne færdiggøres med “togskinner” i begge tandbuer.

Efter afsluttet aktiv behandling skal resultatet – som altid – fastholdes og stabiliseres med såkaldte “holdbøjler – Mette har en lille pålimet tråd på bagsiden af undermunds-fortænderne og en gennemsigtig skinne til natbrug i overmunden.

Almindelig bøjlebehandling – video med mette

Se video med Mette, som har gennemgået en traditionel bøjlebehandling – først med aftagelige bøjler og til slut med “togskinner” på forsiden af tænderne.

Før behandlingen

Efter behandlingen

Stor spredtstilling pga. læbefang

Stor spredtstilling pga. læbefang

Et smukt smil

Et smukt smil

Stort overbid, ganepåbidning, uhensigtsmæssig afbidningsfunktion

Stort overbid, ganepåbidning, uhensigtsmæssig afbidningsfunktion

Harmoniske tandbuer, god afbidnings- og tyggefunktion

Harmoniske tandbuer, god afbidnings- og tyggefunktion


b2 – Nynne

Før behandling

Efter behandling

med fastsiddende “togskinnebøjle” i begge tandbuer

med fastsiddende “togskinnebøjle” i begge tandbuer


b3 – Traditionel bøjlebehandling

Før behandling

Spredtstilling og dybt bid

Spredtstilling og dybt bid

Efter behandling

Harmoniske, regelmæssige tandbuer

Harmoniske, regelmæssige tandbuer


b4 - Underbid

Før behandling

Markant underansigt

Markant underansigt

Efter behandling


b5 – Manglende funktionalitet og æstetik

Før behandling

Dårlig funktion og uregelmæssig tandstilling

Dårlig funktion og uregelmæssig tandstilling

Efter behandling

Tilfredsstillende funktion og æstetik

Tilfredsstillende funktion og æstetik


b6 – 4 tænder er ikke anlagte – 2 små fortænder i både over- og undermund

Før behandling

4 tænder mangler svarende til de sorte prikker

4 tænder mangler svarende til de sorte prikker

Efter behandling

Overtandbuen efter behandling

Overtandbuen efter behandling

Undertandbuen efter behandling

Undertandbuen efter behandling


b7

Før behandling

Extremt dybt bid

Extremt dybt bid

Efter behandling

Hensigtsmæssig funktion

Hensigtsmæssig funktion


b8

Før behandling

Uheldige hygiejneforhold

Uheldige hygiejneforhold

Efter behandling

Harmoniske tandbuer

Harmoniske tandbuer


b9

Før behandling

Uharmonisk smil

Uharmonisk smil

Efter behandling