Eksempler på kombibehandlinger

I denne kategori af behandlingstilbud indgår tandregulering som delelement i et tværfagligt samarbejde, og formålet kan være at forbehandle tandsættet

  • til kirurgisk opklapning og efterfølgende fremføring af en ikke-frembrudt tand vha. en tandbøjle
  • efterføgende protetisk behandling (indsættelse af kroner-, broer-, facader, delproteser og implantater)
  • efterfølgende bidrehabilitering – funktionel optimering
  • kæbekirurgisk korrektion/operation


U1 – Forbehandling til kæbekirurgisk korrektion

Før behandling

Efter behandling

Meget stort overbid som skyldes, at undertænderne når ikke frem til overtænderne

Meget stort overbid som skyldes, at undertænderne når ikke frem til overtænderne

Underkæbe og tænder er kirurgisk fremført i kontakt med overtænderne

Underkæbe og tænder er kirurgisk fremført i kontakt med overtænderne


U2 – Implantatbehandling

Før behandling

Tandstillingen før start

Tandstillingen før start

Efter behandling

Efter tandregulering indsættes 2 implantater

Efter tandregulering indsættes 2 implantater

En midlertidig holdebøjle med 2 kunsktige tænder holder pladsen

En midlertidig holdebøjle med 2 kunsktige tænder holder pladsen

Det færdig resultat med 2  implantatkroner

Det færdig resultat med 2 implantatkroner


U3 – Fejlanlagte hjørnetænder i overkæben

Røntgenbillede af højre side

Røntgenbillede af højre side

Røntgenbillede af venstre side

Røntgenbillede af venstre side

Fjedertræk til hjørnetænderne

Fjedertræk til hjørnetænderne