Eksempler på tandstillingsfejl som ikke har udløst tilbud om kommunalt betalt behandling

Nedenfor kan du se  eksempler fra forskellige kommuner, som har afvist tilbud om vederlagsfri tandregulering.

Eksempel 1 - Stort overbid med læbefang

Historien bag

 

Eksempel 2 - Fejlfungerende hjørnetænder

Historien bag

 

Eksempel 3 - Ringe afbidningsevne

Historien bag

 

Eksempel 4 - Skæve fortænder

Historien bag

 

Eksempel 5 - Uharmonisk smil

Historien bag

 

Eksempel 6 - Bidlåsning

Historien bag

 

Eksempel 7 - Hjørnetanden fanges

Historien bag

 

Eksempel 8 - Ganepåbidning

Historien bag

 

Klik på “HISTORIEN BAG”, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse i tekst og fotos.

 

For lægfolk kan det være vanskeligt at vurdere de tandlægefaglige bevæggrunde for at tilråde en bøjlebehandling af et barn, idet indikationen meget ofte er af forebyggende karakter. Det kan være ligeså vanskeligt at forstå, at en søn eller datter med en misklædende, uregelmæssig tandstilling ikke får tilbudt vederlagsfri tandregulering, men i den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Sundhedsstyrelsen har pointeret, 

at det offentlige ikke skal betale for – som det nævnes – “kosmetisk” tandregulering. Det offentlige betaler kun for behandling af tandstillingsfejl af “invaliderende” karakter. Med den formulering menes tandstillingsfejl, som ikke ”bare” medfører mobning, mindreværdsfølelse og mangende lyst til smil og social omgang, men som er decideret invaliderende.