Vi tilbyder alle former for tandregulering og bøjlebehandling - til børn, unge og voksne - ja selv til seniorer - det er aldrig for sent.

Eksempler på voksenbehandling

Tandregulering af voksne har til formål

  • at behandle en fejlagtig tandstilling, som ikke blev korrigeret i ungdomsårene
  • at foretage kosmetiske korrektioner i fortandsområdet i den ene eller i begge tandbuer
  • at forebygge eller behandle en igangværende aldersrelateret forringelse af tyggeapparatets funktionsevne
  • at forbehandle og optimere tandsættet til en efterfølgende protetisk-, bidfunktionel eller kæbekirurgisk behandling, (se Udvidede behandlinger)


v1 – Incognito behandling

Historien bag

Formålet med behandlingen var at optimere tandbuernes form og indbyrdes funktion. Behandlingen blev gennemført  med INCOGNITO, indvendig, næsten usynlig “togskinne” bøjle i begge tandbuer. Efter afsluttet aktiv behandling fastholdes det opnåede resultat med en lille tynd metaltråd på bagsiden af undeerkæbefortænderne og en gennemsigtig skinne om natten til overkæbetænderne.

Før behandlingen

Efter behandlingen

 

 

Overkæbetandbuen set nedefra

Overkæbetandbuen set nedefra

Underkæbetandbuen set ovenfra

Underkæbetandbuen set ovenfra

INCOGNITO apparatur på bagsiden af tænderne

INCOGNITO apparatur på bagsiden af tænderne

Tandsættet før behandlingsstart

Tandsættet før behandlingsstart

Tandstillingen den dag bøjlen blev afmonteret

Tandstillingen den dag bøjlen blev afmonteret


v2 – Jette, klinikkens tandplejer, genbehandling med Herbst

Historien bag

Jette – klinikkens tandplejer – havde som barn gennemgået en bøjelebehandling med fjernelse af 4 små kindtænder og “togskinnebøjle” i begge tandbuer. Gennem sit arbejdet på vores specialklinik oplevede Jette imidlertid, at de bøjlebehandlinger, vi gennemførte, var af en bedre kvalitet end, hvad hun i sin tid havde opnået og ønskede derfor en genbehandling. Formålet med behandlingen var bl. a. at forbedre smilets æstetik – dvs. at gøre tandbuerne lidt bredere og mere harmoniske, således at risikoen for aldersrelateret læbe- og kindindfald blev minimeret. Herudover var målet at forbedre afbidningsfunktionen. Behandlingen belv udført med Herbst apparatur og tandfarvet “togskinnebøjle” i over- såvel som undermunden. Jette har en fastlimet “holdebøjle på bagsiden af undertænderne og en gennemsigtig skinne på overtænerne om natten – og det skal vare ved reste af livet for at stabilisere resultatet bedst muligt.

Før behandlingen

Efter behandlingen

 

 

Smil før behandlingen. Bemærk, at at de bageste tænderne ikke støtter mod kinden

Smil før behandlingen. Bemærk, at at de bageste tænderne ikke støtter mod kinden

Efter behandlingen bemærkes smilets mere harmoniske forløb

Efter behandlingen bemærkes smilets mere harmoniske forløb


v3 – Almindelig bøjlebehandling

Historien bag

Efter en mislykket tandreguleringsbehndling i barndommen og en ødelagt 6 års tand, som nødvendigvis måtte fjernes er tandsættet faldet sammen og genbehandling ønskes. Formålet med behandling var, at harmonisere begge tandbuer, lukke mellemrummet efter den fjernede 6 års tand samt at optimere afbidnings-, tyggefunktionen og smilets æstetik.

Før behandling

Efter behandling

 

 

Tandstillingen før start

Tandstillingen før start

Efter tandregulering – før beslibning

Efter tandregulering – før beslibning

Efter beslibning

Efter beslibning


v4 – Behandling med fjernelse af en tand

Historien bag

Tandstillingen har altid generet patienten og været en kilde til reduceret selvværdsfølelse. Den lille højre fortand i overmundens venstre side er plastbelagt for at fylde ud i tandbuen. Med alderen er tænderne desuden begyndt at vandre, og efter fjernelse af en lille kindtand i undermunden gik det endnu mere galt. Formålet med behandling var at oprette midtlinierne i begge tandbuer og dermed harmonisere tandbuernes form, funktion og æstetik. Behandlingen blev gennemført med fjernelse af en lille kindtand i overmunden samt fastsidende “togskinnebøjle” i begge tandbuer

Før behandlingen

midtlineforskydningerne

midtlineforskydningerne

Efter behandlingen

midtliniekorrektionen

midtliniekorrektionen


v5 – læbeefang og tandvandring

Historien bag

I mange tilfælde vandrer tænder fremad med alderen. Det medfører tiltagende trangstilling i undermunden, forøget overbid og risiko for, at én eller flere tænder fanges og fejlplaceres yderligere af læberne.

Før behandlingen

Den venstre store fortand fanges af underlæben

Den venstre store fortand fanges af underlæben

Efter behandlingen

Et velfungerende og harmonisk tandsæt

Et velfungerende og harmonisk tandsæt


v6 – tandslid

Historien bag

Pga. et kraftigt sammenbid er fortænderne i overmunden slidt i faretruende grad og der er opstået mellemrum mellem tænderne. Efter en tandreguleringsbehandling, hvor der er skabt “luft” bag og under fortænderne er disse genopbygget med plastmateriale

Før behandling

udtalt slid af fortænderne i overmunden

udtalt slid af fortænderne i overmunden

Efter behandling

tænderne er genopbygget m. plast

tænderne er genopbygget m. plast


v7 – Fjernelse af fortand i undermunden

Før behandling

Efter behandling


b8 – Aldersrelaterede tandvandringer

Før behandling

Udtalt tandvandring

Udtalt tandvandring

Efter behandling

Sammenhængende tandbuer

Sammenhængende tandbuer

Læbefang


b9 – Tandvandringer – behandlet med skjult bøjle

Før behandling

Begyndende tandvandringer

Begyndende tandvandringer

Efter behandling

Behandling med IN-OVATION Lmtm

Behandling med IN-OVATION Lmtm