Kommunal kontra privat behandling

Det kommunale tandreguleringstilbud til børn og unge er et vederlagsfrit basistilbud, som overholder lovens krav til det offentlige serviceniveau. Hvis du af den ene eller den anden  grund ikke er tilfreds med nævnte tilbud kan du frit vælge en anden og mere tilfredsstillende behandling i privat specialtandlægepraksis. Er dit barn 16 eller 17 år refunderer kommunen 100 % af udgiften til den af kommunen anbefalede behandling – er dit barn under 16 år udløser behandling i privat specialtandlægepraksis 100 % egenbetaling. Klik her, hvis du vil læse mere om reglerne for børne- og ungdomstandpleje.

 

Behandling i offentligt regi

Danske medier beretter dagligt om offentlige besparelser på skattefinansierede velfærdsydelser, og den tendens, forudsiger alle, vil være tiltagende. Det sker også indenfor det kommunale tandreguleringsområde for børn og unge.

Besparelserne kan udmøntes på flere forskellige måder, f. ex. ved reduktion i personaleressourcen - både i antal, i fagligt videns- og kompetenceniveau,
og ved, at behandlinger udføres vha. rådgivningskonsulent. Besparelser kan også opnås gennem skærpede visitationskriterier (færre unge tilbydes behandling) og ved brug af ældre og billigere behandlingsmetoder og materialer.

Det er langtfra ualmindeligt, at en familien føler sig forbigået ifm. den kommunale visitation, og hvis du - modsat den kommunale tandpleje - mener, at dit barn har krav på gratis tandregulering, er det en god ide at tage kontakt til tandplejen for at få forklaret, hvorfor netop dit barns tandstilling ikke berettiger til vederlagsfri behandling. Hvis du ikke er tilfreds med den forklaring, du får, har du mulighed for at klage til Patientombudet. Kommunen / Tandplejen er forpligtet til at orientere om klagemulighederne.
Du er naturligvis også velkommen til at søge information her

Behandling i privat specialtanlægepraksis

Ønskes en anden ortodontisk behandling end den basisydelse, der er tilbudt af kommunen, kan forældre
vælge behandling i privat specialtandlægepraksis.

Til forskel fra behandling i offentligt regi er det muligt i privat specialtandlægepraksis at tilkøbe extraydelser tilpasset patientens ønsker - det være sig de nyeste anerkendte behandlingsmetoder og apparaturtyper - men også f. ex. tandfarvede låse på forsiden af tænderne eller usynlig "togskinnebøjle" på bagsiden af tænderne.

Til unge på 16 og 17 år refunderer kommunen 100 % af udgiften til den af kommunen godkendte behandling. Til børn og unge under 16 år er der 100 % egenbetaling. på hjemmesiden eller at kontakte vores klinik for en uforbindende snak.

 

Klik her, hvis du vil læse mere om KeepSmilings idegrundlag, mål og metoder. Vores primære fokus er dig og/eller dit barn – ikke en omkostningseffektiv besparelse.