Kosmetisk tandregulering

Definition

Kosmetisk tandregulering er defineret som ortodontisk korrektion af tandstillingen i fortandsområdet.

Formål

Målet med kosmetisk tandregulering er udelukkende at opfylde patientens ønske om et pænere smil. Behandlingen udføres i fortandsområdet i den ene eller i begge tandbuer, og der foretages ikke ændringer i kindtændernes stilling og indbyrdes funktion.

Forudsætninger

For at kunne gennemføre en kosmetisk tandregulering på en faglig forsvarlig vis kræves, at patienten er uden nævneværdige problemer i tyggeapparatet - ingen funktionelle lidelser eller ubehandlede tilstande i mundhulen.

Efter afsluttet behandling er det en forudsætning for et stabilt resultat, at patienten acceptere en "holdebøjle" under en eller anden form resten af livet.

Begrænsinger

Kosmetisk tandregulering skal opfattes som et behandlingskompromis og dermed
også som et resultatkompromis. Fortændernes stilling og indbyrdes funktion kan - i visse tilfælde - være af en karakter, som indikerer, at en korrektion vil medføre mere skade end gavn, hvorfor bøjlebehandling må frarådes.

Kosmetisk tandregulering - bøjletyper

Der findes i princippet 2 bøjletyper til kosmetisk ortodontisk behandling: aftageligt og fastsiddende apparatur.

Aftageligt apparatur, såsom Invisalign, Inmann aligner og Clear aligner kan bruges ved simple tandkipninger, men muligheden for præcis og kontrolleret styring af tandbevægelserne er yderst begrænsede. Desuden er de fleste alignerbehandlinger designet på et dentallaboratorium og dermed uden mulighed for tandlægelig påvirkning og justering undervejs. 

Fastsiddende apparatur - uanset, om det pålimes for- eller bagsiden af tænderne - har den fordel, at der er 3-dimensionel kontrol over hver enkelt tands bevægelse, og, at det er behandlerens expertise, som er fundamentet for hele behandlingsforløbet.

Alternative behandlingsmetoder

En kosmetiske fortandskorrektion kan gennemføres med kunstige midler: f. ex. med rekonstruktioner i porcelæn eller plastik, og som regel, efter forudgående afslibning og fjernelse af tandvæv.

 

 

ET EKSEMPEL PÅ INCOGNITO LITE BEHANDLING

ET EKSEMPEL PÅ INCOGNITO LITE BEHANDLING