oplev glæden ved et smukt smil...

Om Tandreguleringsklinikken KeepSmiling

Idegrundlag

Klinikkens idegrundlag er at gøre det muligt for alle – børn, unge og voksne -
at opleve glæden ved et sundt, velfungerende tandsæt og et smukt smil med 
egne naturlige tænder.

Profil

KeepSmiling er en privat specialklinik udelukkende for tandregulering, og vores arbejdsområde dækker specialet Ortodonti og Dentofacial Ortopædi.

AAO´s, American Association of Orthodontists, definition af specialet:

 

Vi har til huse i Solrød Center med gode, omkringliggende parkeringsforhold og klods op ad Solrød Strand S-togs station og busholdeplads, hvilket gør det nemt og ikke mindst sikkert for børn og unge at komme til og fra klinikken på egen hånd.

Til forskel fra tendensen i det offentlige rum, hvor stordriftstanken er fremherskende, er vores klinik lille. Fuldgyldig kompetence er altid nærværende – ansvar og beslutninger tages “på stedet”. Klinikken er ikke større, end at du altid vil møde et kendt ansigt og en kendt stemme. Klinikatmosfæren er afslappet, og klinikhumor er bestemt ingen mangelvare.

Vi har fokus på at skabe tryghed – allerede fra før du kommer på klinikken første gang – til den dag, hvor vi siger farvel og keep smiling til en glad (tidligere) patient med et velfungerende tandsæt og et smukt smil.

Mål

KeepSmilings pejlemærke er funktionelle og æstetiske behandlingsresultater på højt internationalt niveau – et målområde, som tilgodeser befolkningens opdaterede ønsker og behov, og som ikke er begrænset af lovbestemmelser i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje.

Målet er et harmonisk og velfungerende tandsæt i et holistisk perspektiv, hvor individuelle krav til smilets æstetik og ansigtets fysiognomi efterstræbes.

Vi vil være førende indenfor tandreguleringsområdet, og vi påtager os med glæde den udfordring.

Ansvarlighed

Vi er fagligt ansvarlige overfor Sundhedsstyrelsen, underlagt obligatorisk efteruddannelse, deltager i kurser, kongresser og symposier over hele verden og er medlem af flere faglige selskaber i ind- og udland.

Bøjlebehandling er en kompleks opgave, og specialtandlæge i ortodonti Søren Haldager forestår alle behandlinger i et professionelt samarbejde med klinikteamet, som er specialuddannet, målbevist og dedikeret tandregulering.

Metoder

Vores metoder bygger på en solid specialistuddannelse, omfattende teoretisk viden, et opdateret videnskabeligt fundament og internationalt samarbejde, mange års klinisk erfaring og en innnovativ tilgang til specialet med nutidens muligheder og syn på tandregulering.

Vi tilbyder alle former for bøjlebehandling: kosmetisk -, almindelig – og udvidet tandregulering, og vi benytter kun veldokumenterede og anerkendte produkter – lige fra gennemsigtige aligners og usynlige bøjler pålimet bagsiden af tænderne – over næsten usynlige, aftagelige skinner og tandfarvede “låse” pålimet forsiden af tænderne – til traditionelle “togskinner” og “ganebøjler.”

Alle vores ydelser, metoder og materialer er under konstant kvalitetsovervågning.

Strategi for tidsreservationer

Tandregulering er normalt en længerevarende proces, hvor tidsintervallet mellem de forskellige behandlingsseancer er biologisk og fysiologisk bestemt. Det betyder, at det er behandlingsforløbet indenfor forholdsvis snævnre rammer, som bestemmer tidspunktet for de enkelte klinikbesøg, og det kan naturligvis medføre karambolage med andre aktiviter.

For at efterkomme de flestes ønske om klinikbesøg på ydertider, forsøger vi at planlægge vores arbejdsdag på den måde, at korterevarende behandlinger udføres om for- og eftermiddagen, hvorimod længerevarende behandlinger udføres midt på dagen. På den måde generes færrest muligt af midtertider.

For at minimere skolefravær for vores ældre skolesøgende patienter har vi placeret vores pauser således, at elever fra Solrød Gymnasium kan konsultere klinikken, når de har frikvarter i gymnasiet.

Om mandagen åbner vi kl. 7 for at give “vores” efterskoleelever en mulighed for at nå en tidlig transport til efterskolen.

SMS- Reminder

For at at imødegå udeblivelse og dermed uheldig forlængelse af behandlingstiden afsendes en påmindelses-SMS før alle aftaler.

Kommunikation

Klinikkens foretrukne skriftlige kommunikationsform er digital – via vores hjemmeside og via e-mails.

Vi støtter Team Solrød, Natteravnene, Solrød Strand Badmintonklub og Røde kors