Ordforklaringer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Abrasion

Extraordinært slid i tandoverfladen. Tandbørsteabrasion, som er det mest almindelige eksempel, beror på forkert børseteknik.

Acryl

(Methyl metacrylate). En resin, som er almindelig ved fremstillingen af ortodontisk, aftageligt apparatur.

AdvanSync

Det samme som en M2M. En moderniseret Herbst type (se Herbst)

Afbidningsfunktion

Fortændernes evne til at afbide fødeemner. Afbidningsfunktionen er insufficient ved åbne bid, hvor fortænderne ikke når sammen og ved dybe bid, hvor fortænderne i den ene eller i begge tandbuer afbider mod slimhinden og ikke imod den modstående tandbue.

Aftageligt apparatur

En ortodontisk apparaturtype, som ikke er limet fast på tænderne, men som kan fjernes af patienten

Afte

Hvidgullige pletter i slimhinden. De er smertefulde og omgivet af en rød zone. Heler uden ardannelse.

Affedtning

Tandemaljen forberedes til pålimning af fastsiddende ortodontisk apparatur.

Aftryk

Et plastisk materiale (Alginat eller Silicone) anbringes rundt om tænder og omgivende væv. Herved opstår en negativ model, som efterfølgende danner grundlag for en positiv afstøbing i gips eller en scannet virtuel 3 D model.

Aftryksske

En lille beholder i rustfri stål eller plastik, som fastholder aftryksmaterialet under aftryk af tænder og omgivende væv.

Agenesi

Medfødt mangel af tænder.

Aktiv bøjlebehandling

Den fase, hvor der sker behandlingsinducerede forandringer i tyggeapparatet. (Modsat den fase, hvor behandlingsreultatet stabiliseres - den passive behandlingsfase)

Aktivator (Monobloc)

Det først fremstillede funktionelle apparatur udviklet i starten af det 19. århundrede. Aktivatoren ændrer underkæbens position ift. overkæben, og via det muskeltræk, som herved udvikles, produceres tandbevægelser og vækstændringer i kæberne. (Se også Twin Bloc aktivator, Dento-facial ortopædi og ortopædisk apparatur.)

Alginat

Det mest almindeligt anvendte materiale til fremstilling af tandaftryk.

Aligner

Aftagelig, gennemsigtig skinne, som benyttes til korrektion af små tandstillingsfejl - typisk trangstillinger.

Aligning

Placering af tænderne i en harmonisk tandbue.

Analysemateriale

Analyse af forskellige former for optaget materiale: røntgenbilleder, fotos og virtuelle 3 D-modeller af tænder og omgivende væv. Denne analyse udgør, sammen med en klinisk undersøgelse, fundamentet for den ortodontiske behandlingsplanlægning.

Ansigtets bredde-højdeindex

Indexet (Facial Index = H x 100 : B) karakteriserer ansigtets form og beregnes som forholdet mellem den maximale højde og den maximale bredde. Efter størrelsen af dette index betegnes ansigtsformen som euryprosop (bred, firkantet type), mesoprosop (middel type) eller leptoprosop (lang, smal type). Tilsvarende betegnelser er brachyfacial, mesofacial og dolichofacial.

Ansigtets fysiognomi

Kan udtrykkes vha. Bløddelsprofilen, Ansigtet vertikale proportioner, Næse-læbe vinklen og E-linien. En face benyttes Ansigtets bredde-højdeindex, Smilets æstetik, læbernes, næsens og omgivende vævs fylde.

Ansigtets vertikale proportioner

Ansigtets totalhøjde måles fra et punkt under hagen til et punkt der, hvor næseryggen rammer ansigtet. Underansigtshøjden måles fra et punkt under hagen til et punkt lige under næsen.

Ansigts konkavitet

Ansigtsprofilen danner en indadvendt afrundet kurve formet fra et punkt på panden til læberne til hagen.

Ansigts konveksitet

Ansigtsprofilen danner en udadvendt afrundet kurve formet fra et punkt på panden til læberne til hagen.

Ansigtstype 1

I profil beskrives ansigtsypen som retrognatisk, mesognatisk (orthognatisk) eller prognatisk.

Ansigtstype 2

Forfra (En face) beskrives ansigtstypen som brachyfacial (europrosopiske), mesofacial (mesoprosopisk) eller dolichofacial (leptoprosopisk)

Apex

Tandens rodspids.

Arthritis

Kæbeledsinflammation, sædvanligvis forbundet med smerte.

Autotransplantation

En tand elle et tandkim flyttes fra et sted til et andet sted i munden på den samme person.

B

Bakteriel plaque

En tynd film på tandoverfladerne bestående af mikrooganismer, bakterieprodukter og spyt.

Belægninger

Bøde belægninger består af føderester, mikroorganismer og spyt. Hårde belægninger består af tandsten og mikroorganismer.

Biokompabilitet

Et materiales evne til at kunne fungere i harmoni med det ogivende biologiske miljø

Biomekanik

Interaktionen mellem mekaniske anordninger og levende væv- mellem ortodontisk apparatur, tænder, omgivende væv og tyggeapparatet i sin helhed.

Bidanalyse

Undersøgelse og vurdering af tyggeapparatets anatomiske funktionelle og patologiske forhold - specielt mht. funktionsfostyrelser samt disses følger og behandling.

Bidbehandling / -rehabilitering

En behandling, som har til formål at skabe en sund og velfungerende tygge- og afbidningsfunktion eller, at forebygge funktinsforstyrrelser i tyggeapparatet.

Biddet "sætter sig"

I slutfasen af den aktive behandling vil tandkontakter mellem de bageste tænder i i begge tandbuer diktere en serie af småjusteringer, som medfører, at modstående tænder indenfor en forholdsvis kort periode vil finde sig tilrette i et velfungerende sammenbid.

Bidforskydning

En tilvejebragt støre forandring af underkæbens relation til overkæben. Som oftest drejer det sig om en fremad-nedad forskydning af underkæben.

Bidhævning

En ortodontisk behandling, hvor tændernes sammenbid korrigeres pga. bidkollaps eller et dybt bid.

Bidkollaps

Reduktion af afstanden mellem kæberne (bidsænkning) pga. tandtab eller -vandring i de bageste segmenter i tandbuerne. Resulterer ofte i tandvandringer i fortandsområderne.

Bidkraft

Tyggemusklernes tyggeevne.

Bidlåsning

Underkæbens bevægelighed i en eller flere retninger er begrænset pga. fejlagtig tandstilling.

Bidplade / -skinne

Aftageligt ortodontisk apparatur, som gennem forskellige modifikationer kan 1) påvirke tandstillingen 2) påvirke muskler og kæbeled samt 3) tjene som stabiliseringsbøjle.

Bidregistrering

Tændernes sammenbidsposition registreres ved sammenbid i lidt voks eller silkonegummi.

Bidslibning

Slibning på tændernes tyggerelieffer med det formål at fjerne forstyrrende ujævnheder i tændernes sammenbid eller at opnå en bedre balance tandbuerne imellem.

Bidåbning

En ortodontisk behandling, hvor tændernes sammenbid korrigeres pga. bidkollaps eller et dybt bid.

Biologi

Læren om livsprocesserne.

Blandings tandsæt

Et tandsæt bestående af mælke- såvel som af blivende tænder.

Blegning af tænder

Der findes princippielt 2 former for blegning af tænder - en udvendig og en indvendig blegning. Den udvendige tandblegning foregår som regel på flere tænder i tandbuen, hvorimod den indvendige behandling foretages på rodbehandlede, misfarvede enkelttænder. Begge behandlinger har et æstetisk formål: at lysne tandens farve.

Beta-titanium legering

Består af ca. 78 % titanium, ca. 11 % molæybdæn, 7 % zirconium og 4 % tin.

Bløddelsprofilen

Udtrykkes ved vinklen dannet mellem en linie fra hagen til et punkt lige under næsen og en linie fra dette punkt til et punkt nederst på panden. Profilen kan være lige, konveks eller konkav.

Bonding

Fastsiddende apparatur (brackets) bondes (limes) til tænderne - enten på for- eller bagsiderne.

Bonding materiale (lim)

Kan være selvhærdende eller lyshærdende komposit resin.

Box elastikker

Se elastikker.

Brachyfacial

Ansigtstype karakteriseret ved et bredt, firkantet ansigt

Bracket

En lille "lås" / "togvogn" / "klods", som limes på tandoverfladerne. Kan være fremstillet i metal (rustfrit stål, titaniumalloy, Co-Cr alloy eller guld) eller i tandfarvet keramik (poly- eller monokrystalinsk aluminium). Alle KeepSmilings bracketsystemer (Damon, Inovation, Incognito), som er højteknologiske og de mest avancerede på markedet, overfører præcist de ortodontiske kræfter til tænderne i alle 3 planer.

Bruxisme.

En feljagtig, overbelastende dag- og/eller nataktivitet i tyggeapparatet, som omfatter tandpres. bidlåsning, tandskæren og skuren. Ud over tandskader kan der opstå symptomer af forskellig art og smerter fra kæbeled og tyggemuskler. Årsagen til bruxisme er ikke afklaret.

Buer. "Togskinner"

Buetråden forbinder brackets "togvognene", som er pålimet tænderne i et tandreguleringsapparatur, som påvirker og flytter tænderne med ortodontiske kræfter.

Bøjlebehandling

Dækker over begreberne ortodontisk og dento-facial ortopædisk terapi.

Bøjlebeskytter

Gummi eller plastik beskyttelsesskinne. Bruges ifm. kontaktsport.

Bånd

En tynd ring, sædvanligvis fremstillet af metal, som omslutter de store kindtænder og som har til opgave at overføre de ortodontiske kræfter til tænderne.

C

Calculus

Tandsten. Mineraliseret bakteriel plaque.

Caries

Hul en tand.

Cementering

Fastgørelse med en slags lim - kaldet cement - af et bånd rundt om en stor kindtand.

Centrale fortænder

De to midterste fortænder i tandbuen.

Cephalometrisk analyse

En proces til vurdering af ansigtets knogleopbygning, tændernes position, bløddelenes udstrækning og indbyrdes relationer.

Chom-kobolt legering

Består hovedsageligt af chrom, kobolt, nikkel, molybdæn og jern.

Chromlegering

Betegnelsen for den type rustfrit stål, som anvendes i ortodontien. Indeholder foruden jern bl. a. chrom og nikkel.

Cusp

Spidsen af en tand.

D

Dento-facial relation

Forholdet mellem tænder og ansigtet i sin helhed.

Diagnostisk setup

En procedure, hvor de fejlstillede tænder udskæres fra en gipsmodel og genplaceres i den ønskede position i en voksmasse, således at mulighederne kan evalueres i 3 planer.

Diastema

Mellemrum i tandrækken.

Discus

Bruskskive imellem knoglefladerne i f.ex. et kæbeled.

Dento-facial ortopædisk behandling

Se ortopædisk apparatur.

Deviation

Unormal affvigelse i underkæbens bevægelsesmønster.

Dolichofacial

Ansigtsype karakteriseret ved et langt, smalt ansigt.

Dual bid

En situation, hvor der er 2 sammenbidspositioner mellem over- og undertænder.

Dybt bid

En tandstillingsfejl, hvor fortændernes kroner under sammenbid glider forbi hinanden. Dybt bid medfører ofte, at underkæbens fortænder afbider mod ganeslimhinden i stedet for imod bagsiden af overkæbens fortænder. Under tiden kan det dybe bid også medføre, at overkæbens fortænder beskadiger tandkødet foran underkæbens fortænder, når munden lukkes - dvs fortænderne berører slet ikke hinanden (dækbid).

Dækbid

Extremt dybt bid, hvor overkæbens fortænder totalt skjuler underkæbens fortænder

E

E-linie

Esthetic line er en linie fra hagespidsen til næsetippen. Læbernes fylde og position i ansigtet relateres til denne linie.

Essix skinne

En aftagelig, gennemsigtig stabiliseringsbøjle, fremstillet af termoplastisk copolyester.

Etiologiske faktorer

Faktorer, som er involveret i eller direkte årsag til udvikling af en sygdom eller en tilstand.

Euryprosopisk ansigtstype

Bred og kort ansigtsform (brachyfacial type).

Expansion

Udvidelse af tandbuen.

Extraktion

Fjernelse af tand.

F

Fastsiddende apparatur ("togskinne"-bøjle)

En ortodontisk apparaturtype bestående af brackets /"togvogne" / "klodser" eller "låse", som fastlimes - enten på udvendig- eller på indvendigsiden af tænderne, og en forbindelsestråd "togskinne", som formidler forskydnngskræfterne til de enkelte tænder.

Fenestration

Operativ åbning til en ikke-frembrudt tand.

Fingersutning

Kan fremprovokere en udtalt tandstillingsfejl karakteriseret ved udstående fortænder i overmunden, smal tandbue i overmunden, åbent bid mellem fortænderne og fremtrukket overkæbe. Forandringerne i tandstillingen skyldes dels pres ifm. sutning men også forstyrrelser i det naturlige, fysiologiske læbe-/ kindpres mod tænder og kæber.

Fixationstråd

Trådanordning, hvormed et tandbuesegment fastlåses.

Fjeder

Korte fjedre benyttes i ortodontisk apparatur til påføring af en eller flere tænder en kraft.

Forankring

Det udgangspunkt fra hvilket en ortodontisk kraft udøves, og hvori de reciprokt virkende kræfter opfanges.

Fortandskrydsbid

En eller flere undermundsfortænder er placeret foran overmundsfortænderne (underbid)

Frivejsmellemrum

Det lodrette mellemrum mellem tyggefladerne, når underkæben befinder sig i sin hvilestilling ved opret hovedstilling.

Funktionel analyse

Analyse af den funktionelle aktivitet ved tale, mimik, synkning, tygning samt ved vaner, som kan have indflydelse på tyggeapparatets udvikling.

Funktionelt apparatur

Et aftageligt eller fastsiddende apparatur som udnytter kæbemuskulaturen funktion og som forskyder underkæbens position og funktionsmåde. Se Ortopædisk apparatur.

Funktionelt fortandskrydsbid

Undermundens fortænder glider, under sammenbid, op foran overmundens fortænder og tvinger derved hele underkæben frem i en ufysiologisk position.

Funktionelt kindtandskrydsbid

Underkæben tvinges under sammenbid ufysiologisk ud til siden.

Fysiognomi

En persons udseende og specielt ansigtsudvikling og ansigtsudtryk

G

Fastsiddende apparatur ("togskinne"-bøjle)

En ortodontisk apparaturtype bestående af brackets /"togvogne" / "klodser" eller "låse", som fastlimes - enten på udvendig- eller på indvendigsiden af tænderne, og en forbindelsestråd "togskinne", som formidler forskydnngskræfterne til de enkelte tænder.

Fenestration

Operativ åbning til en ikke-frembrudt tand.

Fingersutning

Kan fremprovokere en udtalt tandstillingsfejl karakteriseret ved udstående fortænder i overmunden, smal tandbue i overmunden, åbent bid mellem fortænderne og fremtrukket overkæbe. Forandringerne i tandstillingen skyldes dels pres ifm. sutning men også forstyrrelser i det naturlige, fysiologiske læbe-/ kindpres mod tænder og kæber.

Fixationstråd

Trådanordning, hvormed et tandbuesegment fastlåses.

Fjeder

Korte fjedre benyttes i ortodontisk apparatur til påføring af en eller flere tænder en kraft.

Forankring

Det udgangspunkt fra hvilket en ortodontisk kraft udøves, og hvori de reciprokt virkende kræfter opfanges.

Fortandskrydsbid

En eller flere undermundsfortænder er placeret foran overmundsfortænderne (underbid)

Frivejsmellemrum

Det lodrette mellemrum mellem tyggefladerne, når underkæben befinder sig i sin hvilestilling ved opret hovedstilling.

Funktionel analyse

Analyse af den funktionelle aktivitet ved tale, mimik, synkning, tygning samt ved vaner, som kan have indflydelse på tyggeapparatets udvikling.

Funktionelt apparatur

Et aftageligt eller fastsiddende apparatur som udnytter kæbemuskulaturen funktion og som forskyder underkæbens position og funktionsmåde. Se Ortopædisk apparatur.

Funktionelt fortandskrydsbid

Undermundens fortænder glider, under sammenbid, op foran overmundens fortænder og tvinger derved hele underkæben frem i en ufysiologisk position.

Funktionelt kindtandskrydsbid

Underkæben tvinges under sammenbid ufysiologisk ud til siden.

Fysiognomi

En persons udseende og specielt ansigtsudvikling og ansigtsudtryk

H

Halitosis

Dårlig ånde

Herbst apparatur

En tandbåren, fastsiddende, funktionel apparaturtype, som er udviklet i begyndelsen af det 19. århundrede. Herbst apparaturet består af et støbt chrom-cobolt stel pålimet de bageste tænder i begge tandbuer. Disse stel er forbundet med hinanden i begge sider med en stempel-cylinder-teleskopisk konstruktion, som forskyder underkæben fremad, når munden lukkes.

Holdebøjle

Passivt apparatur, som stabiliserer tandstillingen efter en aktiv periode med ortodontisk behandling.

Hyrax apparatur

Et fastsiddende apparatur til tværgående udviddelse af overkæben.

I

Impaction

Manglende frembrud af en tand.

Implantat

Et fremmedlegeme, som anbringes i kæbeknoglen til støtte for en kunstig tandkrone.

Interceptiv ortodontisk behandling

Tidlig indgriben overfor en udvikling, der vil medføre alvorlige tandstillingsfejl senere.

J

Jiggling

Gentagne, modsatrettede kraftpåvikrninger af en tand

K

Kamuflage behandling

En bøjlebehandling, hvor der på trods af en moderat forskel i over- og underkæbens position, og efter fjernelse af en eller flere tænder, skabes et godt og forbedret sammenbid imellem tandbuerne. Ulempen ved denne behandlingmestode er, at ansigtsprofilen og læberne kan miste kvalitet og fylde.

Krom-legering

Betegnelsen for den type rustfrit stål, som anvendes i ortodontien. Foruden jern indeholder legeringen krom, nikkel m..m

Konstruktionssammenbid

Det index som angiver den stilling imellem over- og underkæben, i hvilken tandreguleringsapparaturet skal konstrueres.

Kosmetisk tandregulering

Korrektion af tandstillingen i fortandsområdet i den ene eller i begge tandbuer.

Krydsbid

Et unormalt forhold mellem en eller flere tænder i forhold til tilsvarende tænder i den modsatte tandbue. Kan forekomme i fortandsområdet såvel som i kindtandsregionerne.

Kæbeleds klik/knæk

Kan være hørligt og/eller kun mærkbart. Opstår under gabe - lukkebevægelser og skyldes en fejlagtig forskydning af en lille bruskskive i kæbeleddet.

L

Leeway

Breddeforskellen mellem mælketænder og efterfølgende permanente tænder.

Ledskive

Discus. En lille bruskskive mellem undersiden af kraniet og underkæbens ledflade i kæbeleddet.

Leptoprosopisk ansigtstype

Et ansigt, som er karakterieseret ved lille bredde sammenlignet med højden, (dolichofacial type).

Levelling

Korrektion af tandstillingen i vertikalplanet.

Ligatur

Blød ståltråd eller elastik til fastgørelse af ortodontisk apparatur.

Ligebid

Fortændernes skærekanter møder hinanden ved sammenbid.

Linqualt apparatur

Et aftageligt eller fastsiddende apparatur placeret på indvendig siden af tandbuen.

Læbebånd

Et fibrøst bånd af væv, som forbinder over- eller underlæben til forsiden af tandkødet. Kan være så bredt og stramt, så tandstillingen påvirkes.

Læbe insufficiens / - incompetance

Over- og underlæbe når ikke sammen i afslappet tilstand. Medfører ofte mundånding.

Læbelinie

Udfra et æstetisk synspunkt er det optimalt, hvis overlæben - i afslappet tilstand - dækker ca. 2/3 af de store fortænder i overmunden. Under smil er det optimalt, hvis overlæben løftes op til tandkødskanten.

Læbetrappe

Udtrykker læbernes relative placering. Negativ L angiver, at overlæben er placeret foran underlæben og positiv L angiver, at underlæben er placeret foran overlæben

M

Malokklusion

Morfologisk M: statiske afvigelser fra den normale anatomiske tandstilling. Funktionel M: unormale kontaktrelationer mellem tænderne under afbidning og/eller tygning.

Mandibel

Underkæbe

Maxil

Kæbe. Tidliger over- såvel som underkæbe - henholdsvis superior og inferior. Nu kun overkæben.

Mesiodens

Overtallig tand, lokaliseret i eller nær overkæbetandbuens midtlinie.

Mesoprosopisk ansigtstype

Middeltypen af ansigtsform.

Midtlinie

En strukturel referencelinie om hvilken symmetri mellem højre og venstre side kan bedømmes. Ansigtets-, overmundens- og undermundens referencelinier skal ideelt set være sammenfaldende.

Model af tandsættet

- fremstillet i gips eller som en 3 D, virtuel model - benyttes til analyse at tandstillingen.

Molar

Kindtand.

Monobloc

Ortodontisk apparatur identisk med en "klassisk" aktivator. Aftageligt apparatur fremstillet i én plastikblok - modsat en Twin block.

M2M

En moderniseret Herbst type (se Herbst) hvor teleskopsystemet er reduceret i længden

Mund-, tand- og bøjlebeskytter

Et aftageligt apparatur -fremstillet i flexibelt gummi eller termoplastisk materiale - som benyttet for at beskytte munden i forbindelse med kontaktsport.

Myalgi

Muskelsmerter.

N

Nakketræk

Bruges ikke i herværende klinik. Apparaturet består af en nakkeslynge, som står i elastisk forbindelse med et ortodontisk apparatur - dels udenfor og dels inde i munden. 

Nikkel-Titanium legering

Består af ca. 55 % nikkel og ca. 45 % titanium. Kan også indeholde mindre mængder af kobolt og kobber

Næse-læbevinklen

Dannes mellem en linie under næsen og en linie fra et punkt, hvor førnævnte linie rammer overlæben og ned til langs ovverlæben. Denne vinkel er ideelt set ca. 90 grader.

NSAID

Non-Steroid-Anti-Inflammatorisk-Drug. Smertestillende medicin

O

Overbid

Afstanden fra forsiden af undermundens fortænder til skærekanten på overmundens fortænder.

Overkorrektion

En tandreguleringsbehandling fortsættes efter, at ideelle relationer er opnået for at imødegå en forventning om tilbagefald af en vis størrelse. Kan forekomme i alle 3 planer. 

P

Passiv bøjlebehandling

Den fase, hvor der ikke sker behandlingsinducerede forandrigner i tyggeapparatet, men hvor resutaltet stabilseres med ortodontisk apparatur. (Modsat aktiv bøjlebehandling).

Perimeteranalyse

Analyse til bestemmelse af relationen mellem tandbuens størrelse (perimeter) og tandstørrelsen (summen af tandkronernes bredde) for den individuelle tandbue.

Pladsholder

En passiv foranstaltning, der anvendes for at hindre tandvandringer. F.ex kan en kunstig plastiktand benyttes som pladsholder indtil et implantat kan indsættes.

Positioner

Et aftageligt ortodontisk apparatur, som kan benyttes til finjustering og resultatstabilisering. Fremstilet i gummi eller elastisk plastik, som dækker overkæbens- såvel som underkæbens tænder og en del af gummerne.

Processus alveolaris

Den del af kæbebenet, som bærer tænderne.

Profilrøntgenbillede

Røntgenbillede, hvor hele hovedet vises i profil. Bruges bl. a.til analyse af de indbyrdes relationer mellem kraniet, kæberne og tændene

Q

Quad-helix

Et fastsiddende, indvendigt apparatur, som benyttes til tværgående udviddelse og til oprotering af de store kindtænder i overkæben

R

Refleksfrigørende skinne

Plastikskinne, normalt placeret på overkæbe tændernes tyggeflader og skærekanter. Skinne forhindrer tændernes sædvanlige sammenbid

Resin

Naturligt forekommende eller kunstigt fremstillet klæbemasse, som benyttes i fremstillingen af plastmaterialer.

Retentionsapparatur

Passivt apparatur, som stabiliserer tandstillingen efter en aktiv periode med ortodontisk behandling.

Rodrersorption

Er tab af substans i rodoverfladen. Fænomenet kan være fysiologisk eller patologisk. Rodresorption af mælketænder en en normal, essentiel og fysiologisk proces. Patologisk rodresorption kan opstå i forbindels med fejlagtigt tandfrembrud eller i forbindelse med bøjlebehandling. Enhver tandforskydning medfører rodresorption, men i langt de fleste tilfælde i et omfang, som remodelleres, når den aktive behandling er overstået.

Rustfrit stål

En kromlegering, som benyttes ti ortodontien. Foruden jern indeholder legeringen krom (17-19 %), nikkel (8-10 %), kulstor (0,08-2 %) og ganske lidt mangan, silicium, phosphor og svovl)

Røntgencephalometri

Kranie og ansigtsopmålinger baseret på registreringer fra specielle røntgenbilleder. Røntgencephalometri bruges sammen med andet analysemateriale, til behandlingsplanlægning, prædiktion af kæbevækst, -retning og -omfang samt til evaluering af behandlingseffekt.

S

Sammenbid

Forholdet mellem overkæbens og underkæbens tænder, når de befinder sig i funktionel kontakt.

Sammenbidsregistrat

En voks elle siliconpølse registrerer sammenbidsstillingen.

Saxbid

En tandstillingsfejl, som er karakteriseret ved at underkæbens udvendige tyggeknuder i den ene eller i begge side(r) bider sammen mod overkæbetændernes ganeflader.

Separationselastikker

Små O-ringe, som placeres imellem to tænder for at skabe plads.

Seponere

Indstille behandlingen og fjerne det ortodontiske apparatur.

Serieextraktion

Behandlingsmetodik i blandingstandsættet, hvor formålet er at forhindre udviklingen af malokklusion. Princippet er, at mælketænder fjernes for at skabe plads til frembrydende blivende tænder.

Settling

Kort tid efter fjernelse af fastsiddende ortodontisk apparatur vil tænderne "sætte" sig i et ekvilibrium imellem nærtstående og modsatstående tænder.

Slidfacet

Tab af tandsubstans som følge af ufysiologisk og uhensigtsmæssig sammenbidskontakt.

Specialtandlæge i ortodonti

En uddannet tandlæge, som, efter forudgående praktik i et år i henholdsvis privat tandlægepraksis og i den offentlige børnetandpleje, har gennemgået et 3 årigt akademisk videreuddannelsesprogram i ortodonti vil, efter at have fremlagt og dokumenteret det fornødne vidensniveau overfor et fagkyndigt udvalg, modtage Sundhedsstyrelsens anerkendelse med ret til at bære titelbetegnelsen Specialtandlæge i ortodonti).

Stripping

IPR=InterProximal Reduction: reduktion af tændernes bredde ved let bortslibning af emalje på tændernes sideflader. Op til 0,3 / 0,4 mm kan fjernes pr. side uden sundhedsmæssig betydning.

Supportbøjle / -skinne

Aftageligt ortodontisk apparatur til overmunden - udformet med en bidvold (bidplateau), som underkæbens fortænder bider imod. Bidvolden anbringes således, at underkæben ved sammenid føres noget fremad og noget nedad. Effekten er en bidforskydning og en højde-tilvækst i tandbuernes sidesegmenter. Skal benyttes 24/7 - udtages kun under tand-, mund- og bøjlerengøring.

T

Talefejl

Udtalefejl især ved S-lyd og læspen skyldes fejlfunktion af tungen.

Tandfarvede brackets / "togvogne" / låse / klodser

Et æstetisk alternativ til tilsvarende apparatur fremstillet i rustfrit stål.

Tandkøds papil

Den del af tandkødet, der udfylder mellemrummet mellem 2 tænder

Tandmobilitet

Tænder har normalt en svag grad af bevægelighed. Denne mobilitet fornemmes sædvanligvis ikke, men under ortodontisk behandling er det en almindelig erkendelse.

Tandpres

En fejlagtig muskelfunktion med tænderne i kontakt. Kan være en prædisponerende, initierende eller vedligeholdende factor i forbindelse med kæbeledsproblemer.

Tandslid

Udtalt tab af tandsubstands kan opstå i forbindelse med den ufysiologiske funktion af "skære tænder". Tandslid kan også opstå ifm. uhensigtsmæssig tandbørstning.

Tandvandring

Spontan tandbevægelse uden brug af ortodontisk apparatur. Tandvandring kan opstå fysiologisk, f.ex som et alderesrelateret fænomen eller patologisk, f.ex sfa. sygdom i tændernes støttevæv (paradentose).

Taptand

Atypisk, tilspidset og størrelsesreduceret lille fortand i overkæben

Transpalatal bue, TPA, Goshgarian

En fastsiddende eller udtagelig buetråd på tværs af ganen, som kontrollerer tandbuens brreddeforhold i sidesegmenterne.

Tungebånd

Et fibrøst bånd af væv, som forbinder tungen med mundbunden og den indvendige side af tandkødet. Kan være så kort og stramt, så tandstillingen i undermunden påvirkes uheldigt.

Tungedysfunktion

Tungespidsen befinder sig fortil imellem tandbuerene under tale og synkning.

Tungepres

Er karakteriseret ved en tungeplacering fortil i munden, lige bag overkæbens fortænder eller imellem tandbuerne.

Tvangsføring

Ufysiologisk sammenbidsstilling forårsaget af tandkontakter, som forandrer underkæbens bevægelsesmønster.

Twin Block aktivator

Et tandbårent, aftageligt funktionelt apparatur, som består af en overmunds- og en undermundsdel, som samarbejder og virker med ortopædisk effekt.

Tyggeapparat

En funktionel helhed som består af tænder, tændernes støttevæv, kæber, kæbeled, ligamenter, muskler, spytkirtler, bløddele og dertil hørende blod- og nerveforsyning.

Tyggefunktion

Sidetændernes evne til at gennemtygge maden. Tyggefunktionen er insufficient og patologisk ifm. tvangsførende krydsbid / saxbid og ved åbne bid i sideregionerne. Tyggefunktionen er også mangelfuld i de tilfælde, hvor skævtstående tænder er årsag til en reduktion i antallet af tandkontakter under sammenbid.

U

Underbid

Underkæbens fortænder bidder op foran overkæbens fortænder.

V

Vækstanalyse

Røntgenanalyse af vækstændringer i form og størrelse af ansigt og kæber.

Vækstspurt

Den fysiologiske vækstacceleration, der er forbundet med puberteten.

W

X

Xerostomi

Mundtørhed.

Y

Æ

Æstetisk tandregulering

Bøjlebehandling med usynligt eller næsten usynligt apparatur.

Ø

Å

Åbent bid

Er karakteriseret ved manglende sammenbidskontakt mellem enkelte tænder eller tandgrupper. Forekommer hyppigst i fortandsområdet, men kan også forekkomme i sideregionerne. Åbnet bid er ofte associeret med dysfunktion ved vejrtrækning, synkning og tale.