Sådan gør vi

Før behandling igangsættes

Hvis du ønsker information om din eller dit barns tandstilling, og hvilke muligheder, der er for eventuel behandling, skal du blot bestille tid til en uforpligtende forundersøgelse og orienterende samtale. Her vil du blive orienteret om de forskellige tandlægelige behandlingsmuligheder – herunder naturligvis også tandregulering. I forbindelse med dine overvejelser kan du forhåbentlig hente information og inspiration her på  hjemmesiden, men da bøjlebehandling kræver et længerevarende seriøst samarbejde og er afgørende forskellig fra almindelig tandbehandling anbefales, at du især læser afsnittet Vigtigt at vide.
En forundersøgelse, som nemmest bestilles via blanketten Ny patient registrering, er gratis for unge under 18 år, som er henvist via egen almindelige tandlæge eller via en kommunal instans, I modsat fald koster en forundersøgelse kr. 500,-. 

Ønskes bøjlebehandling skal der foretages en dyberegående klinisk undersøgelse, inklusiv optagelse af tandaftryk, nogle almindelige fotos og røntgenbilleder, og der skal udfyldes en formular med Helbredsoplysninger og eventuelt medicinforbrug. 

På baggrund af disse registreringer, sammenholdt med vores analyse af samspillet mellem tænder, tyggefunktion, ansigtets fysiognomi  og smilets æstetik, udarbejdes en eller flere behandlingsplan(er), som rummer forslag til behandlingsmål, -metode og eventuelle priser og betalingsbetingelser.
Vores koncept er at bevare, hvad der er velfungerende, sundt og smukt og forbedre dér, hvor det er muligt. De foreløbige behandlingsplaner fremlægges til drøftelse og i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige behandlingsplan underskrives en Samtykkeerklæring.

Under behandlingen

Enhver bøjlebehandling indledes med afpudsning og fluorpensling af tænderne, kostvejledning samt instruktion i bøjlehåndtering og sufficient tand-, mund- og bøjlehygiejne.
Alle aktive bøjler skal benyttes 24 timer i døgnet alle ugens dage – under spisning, om natten, i dagtimerne og i fritiden – altid – de aftagelige bøjler skal dog udtages under tand-, mund- og bøjlerengøring. (Se evt. Bøjlerengøring). 

Aftageligt tandreguleringsapparatur fremstilles på vores tekniske laboratorium på basis af et tandaftryk. Fastsiddende tandreguleringsbøjler limes direkte på tænderne, og uanset, om behandlingen indledes med aftagelige eller med fastsiddende bøjler er der ikke noget, som gør ondt. Det er naturligvis en ny fornemmelse at få en tandbøjle i munden, men der er ikke noget, som gør ondt. (Se evt. Bøjlegener, afhjælpning og nødhjælp).
Når behandlingen er igang kontrolleres og reaktiveres forløbet normalt hver 8 – 10 uge – i slutningen, hvor detaljerne skal “sættes på plads” lidt hyppigere.

Efter behandlingen – særdeles vigtig fase

Når den aktive behandling er færdig, skal det opnåede reultat fastholdes for at undgå tilbagefald. Det sker med såkaldte stabiliseringsskinner eller holdebøjler.
I overmunden indsættes en gennemsigtig, aftagelig skinne, som er fremstillet konform med sluttandstillingen. I undermunden fastlimes som regel en tynd metaltråd på bagsiden af fortænderne.
For at sikre stabilitet tilrådes, for ikke at skrive, kræves, at overmundens stabiliseringsskinne benyttes 24 timer i døgnet, alle ugens dage i 4 måneder. I de efterfølgende 4 måneder skal skinnen benyttes 16 timer i døgnet og herefter kun om natten. Stabiliseringsskinner udtages under spisning og rengøring. Efter 1 år med førnævnte stabiliseringsprotokol kan der nedtrappes efter behov, men bemærk, at tænder flytter sig hele livet, og for nogle kan en livslang stabilisering være ønskelig. I undermunden anbefales, at trådstabiliseringen benyttes så længe som muligt. 

I vores bestræbelse på at opfylde vores mål: at være førende indenfor tandreguleringsområdet, vil vi være meget taknemlige, hvis du efter afsluttet aktiv bøjlebehandling vil udfylde og maile os et Tilfredshedsskema.