Spørgsmål og svar

Gør det ondt at få rettet tænder?

Nej – det gør ikke ondt, men det kan godt være forbundet med lidt ømhed omkring tænderne, i tyggemusklerne og i nogle tilfælde også i det ene eller i begge kæbeled (foran øret).
Som regel dog kun i kort tid efter påbegyndt bøjlebehandling eller når bøjlen lige er justeret.

Kan der opstå skader i forbindelse med en bøjlebehandling?

Ja – hvis tænder og bøjle ikke er tilstrækkeligt renholdt, kan der opstå afkalkninger (begyndende huller) i tandemaljen, og der kan opstå betændelse i tandkødet og i slimhinden. Den fastsiddende tandbøjle medfører næsten altid ganske lidt rodafkortning, som imidlertid er uden sundhedsmæssig betydning.
For alle bøjler gælder, at hvis de virker forkert, f.ex ved fejlagtig eller utilstrækkelig brug – eller misligholdelse, kan det medføre slid på tandkronerne, mere udtalte rodafkortninger, skader på tandnerverne, fejlbelastninger i kæbeled og tyggemuskler samt udvikling af fejlagtig bid- og tyggefunktion.
For at minimere uheldige bivirkninger er det afgørende vigtigt, at indgåede aftaler overholdes, samt, at klinikken kontaktes så hurtigt som muligt, hvis der er opstået et problem.

Hvilke gener medfører en bøjlebehandling?

I starten af en behandling vil der som regel opstå lidt ømhed, talen påvirkes en anelse, og der dannes lidt mere spyt i munden end normal. Disse gener er som regel ganske kortvarende, og efter lidt træning og tilvænning har det ikke den store betydning.

Kan en tandbøjle udvikle overfølsomhed?

Ortodontisk apparatur indeholder indeholder hyppigt både nikkel, krom og titan, men med de mængder, der findes i de materialer vi benytter, kan undersøgelser ikke påvise nogen betydende effekt på spyttets naturlige sammensætning eller forandringer i slimhinden. Allergiske reaktioner synes at opstå lettere i hud end i mundens slimhinde, men i uhyre sjældene tilfælde er der dog rapporteret om reaktioner. Der er imidlertid også undersøgelser, som har påvist det modsatte – en forstærkning af immunforsvaret. Studier, såvel som klinisk erfaring tilsiger, at nikkelholdigt apparatur kan benyttes på patienter med erkendt nikkelallergi uden, at der opstår komplikationer.
Den lim, som benyttes til den fastsiddende tandbøjle, påvirker heller ikke mundhulen i en grad, som har nogen betydning.
Plastmaterialer, som anvendes i ortodontisk apparatur, kan i meget, meget sjældne tilfælde udløse slimhinderreaktioner, men normalt, hvis der observeres unaturlig rødme i slimhinden, skyldes det utilstrækkelig renhold.

Hvor lang tid varer en bøjlebehandling?

En bøjlebehandling kan opdeles i to perioder – den aktive og den passive.
Den aktive bøjlebehandling – den periode, hvor behandling pågår – varer mellem 4 måneder og 3 år. Normalt godt og vel 2 år.
Den passive periode – den, hvor det opnåede resultat skal stabiliseres – varer i princippet resten af livet under en eller anden form.
Stabilitet i tyggeapparatet opstår først, når vi dør.
Vores anbefaling er, at aftagelige stabiliseringsbøjler benyttes 24/7 de første 4 måneder efter afsluttet aktiv behandling. Herefter 4 måneder 16/7 og endelig 4 måneder kun nat. Herefter nedtrappes efter individuelle behov.
Fastsiddende stabiliseringsbøjler skal sidde så længe som muligt.

Er der noget man ikke må spise?

Faktisk ikke. Alle aktive bøjler – uanset om de er aftagelige eller fastsiddende – skal benyttes under spisning. Det er meget vigtig, men det er ligeså vigtigt, at der spises med stor forsigtighed.
Hårde fødeemner, som æbler og gulerødder, skal skæres i småstykker eller rives på et rivejern. Hård slik, som bolcher og karameller, skal suttes. Uanset, hvad der indtages – lige bortset fra rent vand – skal tænder og bøjle rengøres umiddelbart efter – i det mindste efterskylles med vand.

Må man tygge tyggegummi, når men er i bøjlebehandling?

Ja – men det skal naturligvis være sukkerfrit. Det er vigtigt at tygggeapparatet – ligesom alle andre organismer i vores krop – holdes i gang, og tyggegummi er i den forbindelse et godt motionsredskab.

Hvordan renholdes en aftagelig bøjle?

Den aktive, aftagelige bøjle kan i det daglige rengøres med tandpasta og en tandbørste. Et par gange om ugen eller mere er det en god ide at rengøre bøjlen med et specielt protese-/tandbøjle-rengøringsmiddel, som kan købes her på kinikken, i Matas eller på apoteket.
Den passive, aftagelige bøjle må ikke rengøres med tandpasta og tandbørste, da det kan slibe for meget i bøjlen. Man kan indsmøre bøjlen i tandpasta og efterfølgende skylle med vand – eller man kan rengøre, som nævnt ovenfor, med et specielt rengøringsmiddel, som opløses i vand.
BRUG ALDRIG VARMT VAND.

Kan man dyrke kontaktsport, når man har bøjle på?

Ja – men det er klart at bøjlen, mundslimhinden og tænderne er mere end normalt udsatte for skader. Vi anbefaler brug af en speciel mundbeskytter. En almindelig tandbeskytter kan ikke bruges, da den vil modvirke, at tænderne flytter sig i forbindelse med behandlingen.