tandstillingsfejl kan medføre vantrivsel...

Hvad er tandstillingsfejl

Tandstillingsfejl dækker et stort spektrum – lige fra f.ex. tænder, der ikke er anlagt, misdannede, mistet, bryder forkert frem eller måske slet ikke kommer til syne i munden – over forkert sammenbid af tænder og kæber som følge af ugunstig vækstform – til fejlstillinger i den enkelte kæbe. Tandstillingsfejl er en fysisk gene – og ofte en psykisk barriere.

Årsager til tandstillingsfejl

Tandstillingen, og dermed også fejl i tandstillingen, kan udvikles under barnets vækst og fysiske udvikling men også senere i livet. 
Der er flere årsager til tandstillingsfejl – de kan være genetisk betingede – vækst- eller funktionsbetingede – de kan skyldes misdannelse, ulykke eller sygdom, eller de kan være aldersbetingede. 

Tandsættet er under evig forandring (som alt andet i kroppen), og som nogle siger: “stabilitet i tyggeapparatet opnås først, den dag vi dør!”
Det skal bemærkes, at selv efter en vellykket bøjlebehandling – og uanset, om der i den forbindelse er fjernet tænder eller ej, og uanset, om der er frembrudt visdomstænder eller ej – pågår der større eller mindre forandringer i tandstillingen og i tyggeapparatets funktion hele livet igennem.

Omfanget af tandstillingsfejl

Undersøgelser har vist, at ca. 40 % af befolkningen i Danmark, og i de lande vi normalt sidestilles med *), har – eller udvikler med alderen – en tandstilling, som med hensyn til sundhed og personlig trivsel kan forbedres med bøjlebehandling, og et stigende antal voksne i alle civiliserede lande ogi alle aldersgrupper ønsker et fejlfungerende tandsæt eller et skæmmende smil behandlet med tandregulering. 

For børn og unge i Danmark har Sundhedsstyrelsen vurderet og fastsat, at landets kommuner, på baggrund af en risikovurdering (Risikogrupperne I, II, III, IV) foretaget af en specialtandlæge i ortodonti, skal tilråde / tilbyde ca. 25 % af en årgang børn vederlagsfri tandregulering.
Erfaringsmæssigt må det imidlertid konstateres, at forholdsvis mange børn og unge, som falder udenfor nævnte procentgrænse, og som dermed er nægtet offentlig betalt tandregulering, vantrives med en synlig, misklædende tandstilling, som giver anledning til alvorlig drilning og mobning. En tandstilling, som kan medføre reduceret selvværdsfølelse og mindreværdskomplekser – som hæmmer individets normale funktion i samfundet, og som i mange tilfælde desværre vil medføre en livslang psykisk belastning.
Denne kategori af misklædende tandstillingsfejl udgør derfor en betydelig og alvorlig behandlingsindikation hos mange børne og voksne (Risikogruppe V). 

*) Her relateres bl.a. til nordeuropæiske lande, idet opfattesen af den ideelle tandstilling i f.ex USA af mange betragtes som ude af proportion og usund.

Specialtandlæge Søren Haldager forklarer betydningen af en god tandstilling

 

Specialtandlæge Søren Haldager gennemgår de forskellige typer af tandstillingsfejl

 

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvorfor tandstillingsfejl behandles og om Risikogrupperne I, II, III, IV og V. 

Klik her, hvis du vil se eksempler på tandstillingsfejl, som ikke har udløst tilbud om kommunalt betalt behandling.