Vidste du at...

Børn, der bruger sut efter 3-årsalderen, risikerer overbid

Langt de fleste børn, der bruger sut, udvikler overbid eller krydsbid, men indtil 3-årsalderen er barneknoglerne så bløde og smidige, at kæberne retter sig igen af sig selv, når barnet stopper med at bruge sut. Efter 3-årsalderen er risikoen for permanent fejludvikling steget betydeligt.

tyggetræning giver kraftigere bid.

– En undersøgelserne har afsløret, at hvis børn i alderen 4-6 år tygger tyggegummi to gange dagligt a 5 minutter i fire uger, forøges både tyggekraften og tyggeeffektiviteten i forhold til en tilsvarende gruppe børn, som ikke tyggede tyggegummi.
Ved kontrol fire uger efter afslutningen af forsøget var den forbedrede tyggefunktion stadig til stede.

tyggetræning reducerer ømhed ifm. bøjlebehandling

– Et grundprincip i bekæmpelse af smerte / ømhed er, at behandling skal indledes FØR problemet opstår. Hermed reduceres nervebanernes evne til at transportere smerten / ømheden til bevidstheden.
I forbindelse med bøjlebehandling kan der opstå ømhed, og det har vist sig, at tygning af tyggegummi i 5 minutter lige efter, at bøjlebehandlingen er igangsat kan reducere en eventuelt kommende gene.

tandstillingen ikke påvirkes af at spille musik på et blæseinstrument 

– og, at det er underordnet, om det er som professionel musiker eller som amatør, og om instrumentet er en trumpet, fransk horn, tuba, trombone, clarinet, saxofon, obo, engelsk horn, basun eller fløjte.

vi anbefaler Zendium i al almindelighed

og til børn: Zendium Første Tand eller Zendium Junior, og til personer, som ikke kan undvære syrligt indtag: Zendium Syreforsvar

– Zendium tandpastaer indeholder ikke skummemidlet natriumlaurylsulfat, som kan irritere slimhinden, og konserveringsmidlet Triclosan (bakteriedræbende stof), som er under mistanke for at kunne udvikle resistens hos visse mundhulebakterietyper. (NB Triclosanmængden i tandpastatyper på det danske marked er dog under den godkendte grænseværdi).

vi benytter Polaoffice+ til klinikblegning

– og – at vi ikke tilbyder hjemmeblegning (af sikkerhedsmæssige årsager)

vi ikke tilbyder tandblegning til teenagers

mundånding hos børn er et forhold, der påvirker vækst og udvikling af ansigt og tandbuer i uheldig retning.

– Undersøgelser har vist, at obstruktion af de øvre luftveje leder til mundånding, hvorfor fjernelse af mandler og polypper i visse tilfælde må anbefales for at bremse en uheldig kæbeudvikling og tandstilling.

børn med skæve tænder smiler mindre end børn med pæne tænder.

– Undersøgelser har også påvist, at et “grimt” børnesmil kan hæmme den sociale adfærd og børnenes selvopfattelse. Desuden er børn med skæve tænder mere udsatte for grove drillerier og mobning.

vi anbefaler tand- / mund- / bøjlebeskyttelse under udøvelse af kontaktsport.

– og vi er kun leveringsdygtige af simple beskyttere til personer med tandbøjle. NB for personer under bøjlebehandling kan en traditionel tandbeskytter ikke benyttes, da den jo ikke tillader tandforskydninger. KLIK HER FOR MERE INFO.

tandreguleringsapparatur kun yderst sjældent udvikler allergiske- eller overfølsomhedsreaktioner i slimhinden eller kan spores i spyttet.

– Selv hos personer med erkendt allergi er tandreguleringsbehandling normalt ikke kontraindiceret.

mundskyllevædske kun bør benyttes efter tandlægelig anvisning

– overdreven brug af mundskyllevædske kan medføre resistens overfor skadelige mikroorganismer.

Tandreguleringsklinikken KeepSmiling ikke bruger handsker

– bl. a. fordi de Nationale infektionshygiejniske retningslinier for tandklinikker (NIR – Statens Serum Institut) foreskriver, at hånd-desinfektion kan bruges enkeltstående, når man har synligt rene og tørre hænder.