Vigtigt at vide

Om behandlingforløbet

Tandregulering adskiller sig markant fra almindelig tandbehandling. En bøjlebehandling foregår gennem flere seancer over en længerevarende periode – normalt over flere måneder, måske over flere år, og et godt behandlingsforløb og resultat opnås kun gennem et vedholdende og tæt samarbejde mellem et kompetent behandlerteam og en velinformeret og samarbejdsparat patient.
Ved behandling af børn / unge er det påkrævet, at forældrene påtager sig et medansvar og yder daglig støtte.

Om fremmøde

Behandling med tandbøjler er en kontrolleret, fremadskridende biologisk / fysiologisk proces, som kræver tæt styring med nøje afmålte tidsintervaller mellem de forskellige behandlingsseancer. Disse intervaller må overholdes for at undgå, at der opstår uheldige/skadelige bivirkninger og unødig forlængelse af behandlingstiden. Dette faktum betyder, at man må påregne klinikbesøg, som kan medføre fravær fra skole, gymnasium, efterskole, læreplads, job eller andre aktiviteter, som foregår i dagtimerne. 

For at efterkomme de flestes ønske om klinikbesøg på ydertider, forsøger vi at planlægge vores arbejdsdag på den måde, at korterevarende behandlinger udføres om for- og eftermiddagen, hvorimod længerevarende behandlinger udføres midt på dagen. På den måde generes færrest muligt af midtertider. For at minimere skolefravær for vores ældre skolesøgende patienter har vi placeret vores pauser således, at elever fra Solrød Gymnasium kan konsultere klinikken, når de har frikvarter i gymnasiet.
 

 

Om brug af tandbøjler

Aktivt tandreguleringsapparatur skal benyttes 24/7 – dvs. dag og nat – altid! aftageligt apparatur udtages dog i forbindelse med tand-, mund- og bøjlerengøring, men bemærk, at alle aktive tandreguleringsbøjler skal benyttes OGSÅ UNDER SPISNING.

Tandregulering kan være forbundet med let ubehag og ømhed omkring tænderne. Nogle patienter er følsomme overfor selv små afvigelser i deres sammenbid, og disse patienter kan opleve ømhed i det ene eller begge kæbeled i forbindelse med tygning. Symptomerne vil typisk opstå i starten af en behandling og vil som regel aftage i løbet af ganske få dage.

Om risici

Føderester og bakterier tilbageholdes nemt i tandbøjlerne, hvilket forøger risikoen for emaljeafkalkninger, tandkødsbetændelse, paradentose og dårlig ånde.

Bøjlebehandling kan medføre afkortning af tændernes rødder. Under normale omstændigheder er dette ganske lidt og betydningsløst, men i sjældne tilfælde, eller, hvis behandlingen misligholdes, kan der opstå tegn på skader, som betinger, at behandlingen må afbrydes. Det skal bemærkes, at rodafkortning også kan opstå sfa. stød og slag på tænderne, fejlagtigt frembrud af nabotænder m.m.

I sjældne tilfælde kan tændernes nerve- og blodforsyning beskadiges ifm. bøjlebehandling – især, hvis tænderne forud har været udsat for overbelastning, stød eller slag. Af og til er sådanne hændelser ukendte eller gledet ud af hukommelsen og kan derfor medføre uforudsete og uheldige reaktioner.

Piercingsmykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen kan medføre tandskader og risikoen er især stor i forbindelse med bøjlebehandling.

Hvis der opstår problemer med bøjlen, gener eller en forhindring for at fremmøde som aftalt, er det vigtigt, at klinikken kontaktes så hurtigt som muligt – gerne via email eller ved at indtale en besked på vores automatiske telefonsvarer 5614 7645. Enhvert problem, udeblivelse eller sen reservationsændring forlænger erfaringsmæssigt behandlingstiden og reducerer behandlingskontrollen.